Butlowy dystrybutor wody INOX

Dystrybutory butlowe

Przy określonych ilościach zamawianej wody udostępniane są bezpłatnie i przekazywane na podstawie protokołu przekazania. Dostawy wody odbywają się na zasadzie wymiany pustych butli na pełne i realizowane są w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia.

Dystrybutory bezbutlowe

Podłączane są do sieci wodociągowej i przekazywane klientom na zasadach dzierżawy. Gwarantujemy niezmienny miesięczny koszt i zapewniamy okresowy serwis i wymianę podzespołów filtrujących.